Stichting Sociaal Fonds De Kleierkas
U bent hier: Home > Over ons > Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy beleid Stichting Sociaal Fonds/de Kleierkas

 • Stichting Sociaal Fonds bewaart gegevens van de vrijwilligers. Het betreft de volgende gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, medische aandachtspunten, telefoonnummer naaste familie voor geval van nood. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de werkzaamheden. Het zijn geen bijzondere gegevens.

 • De vrijwilligers worden geïnformeerd over de gegevens die van hen bewaard worden. Dit via het formulier persoonsgegevens. Hier wordt een zin aan toegevoegd waarin staat dat de vrijwilliger weet dat deze gegevens bewaard worden en daar ook toestemming voor geeft, met ondertekening.

 • De gegevens worden opgeslagen in de digitale opslagruimte van de Kleierkas. Alleen de bestuursleden beschikken over de toegangsgegevens hiervan. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het beschermen van de gegevens.

 • Uiteraard kan iedereen zijn gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen.

 • Op elke vestiging hangt een uitdraai van het rooster: wie werkt op welke dagen, met adres en telefoonnummer. Dit is nodig omdat mensen bij verhindering contact met elkaar kunnen opnemen.

 • De gegevens van de vrijwilligers worden nooit en te nimmer aan derden verstrekt.

 • De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Gegevens van vrijwilligers die vertrekken worden meteen uit de administratie gehaald door de daarvoor aangewezen bestuursleden.

 • Voordat foto’s van vrijwilligers of klanten op de website of op Facebook geplaatst worden, moeten de betrokkenen hier hun toestemming voor geven.

 • Betrokkenen worden op de volgende wijzen geïnformeerd over het privacy beleid:

  • in de eerstvolgende nieuwsbrief wordt het beleid opgenomen
  • in elke nieuwsbrief wordt een link opgenomen via welke men zich kan afmelden voor de nieuwsbrief.
  • in mailings zullen de mailadressen van de vrijwilligers niet meer zichtbaar zijn
  • in de voortgangsgesprekken met de vrijwilligers komt het privacy beleid aan de orde
  • de privacyverklaring wordt vermeld op de website 

Juni 2018